Yhdistyksemme

Linkkejä

 

Tehyläisiä ammattinimikkeitä

Apulaisosastonhoitaja

Apulaisylihoitaja

Apulaistutkija

Asiakasohjaaja

Bioanalyytikko

Diakonissa

Ensihoitaja

Esihenkilö

Fysioterapeutti

Geronomi

Hallintoylihoitaja

Hammashoitaja

Hammashuoltaja

Henkilökohtainen avustaja

Hoitaja

Hoivakoordinaattori

Hygieniahoitaja

Jalkojenhoitaja

Jalkaterapeutti

Johtava hoitaja

Johtava ylihoitaja

Kehittäjä

Kehitysvammahoitaja

Kouluavustaja

Kuntoutusohjaaja

Kuntohoitaja

Kätilö

Laboratoriohoitaja

Lastenhoitaja

Lähiesihenkilö

Lähihoitaja

Lääkintavahtimestari

Lääkintävahtimestari /sairaankuljettaja

Mielisairaanhoitaja

Mielenterveyshoitaja

Naprapaatti

Ohjaaja

Osastonhoitaja

Osastosihteeri

Osteopaatti

Palveluvastaava

Perhepäivähoitaja

Perushoitaja

Projektisihteeri/-päällikkö

Puheterapeutti

Päivähoitaja

Päällikkö

Röntgenhoitaja

Sairaanhoitaja

Sairaankuljettaja

Sosiaaliohjaaja

Sosionomi

Sovellusasiantuntija

Suuhygienisti

Suunnittelija

Terveydenhoitaja

Toiminnanjohtaja

Tutkimushoitaja

Tutkija

Työfysioterapeutti

Työterveyshoitaja

Vastaava hoitaja

Vanhainkodin johtaja

Virikeohjaaja

Ylihoitaja

 

Ammattiosasto toimii jäsentensä ammatillisena ja taloudellisena edunvalvojana sekä hyvinvoinnin lisääjänä.

Vain yhdessä voimme saavuttaa sosiaali- ja terveys- ja kasvatusalan koulutetuille ammattilaisille kilpailukykyisen palkkauksen ja oikeudenmukaiset työehdot. 

Ammattiosaston tehtävänä on toimia jäsenistönsä edunvalvojana sekä huolehtia jäsenistönsä koulutuksellisista, viestinnällisistä ja virkistyksellisistä tarpeista.

Tehy on linjannut tavoitteita, joita myös ammattiosasto pyrkii toteuttamaan.

 

Tehyn toiminnan painopisteet vuodelle 2023:

Neuvottelukierroksen loppuunsaattaminen

Kuntasektorin ja yksiyisen sektorin edunvalvonnan tehostaminen

Hyvinvointialueiden toiminnan alkaminen ja liikkeenluovutus

Ammattiosastorakenne ja uudet toimijat jäsenten tukena

Eduskuntavaait ja hallitusohjelma vaikuttaminen

Tulevaisuuden Tehyn rakentaminen

 

Tehyn missio Ajamme tehyläisten etua työelämässä.

Tehyn visio   Tehyläisten palkat ja työolot kuntoon.

Arvot             Tasa-arvo ja jäsenlähtöisyys

 

 

Tehy on sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutettujen ammattijärjestö - yli 160 000 jäsenen yhteisö ja edunvalvoja 


Tehyläisiä tutkintoja ja ammatteja

Apuhoitaja

Apuvälineteknikko

Bioanalyytikko AMK

Ensihoitaja AMK 

Erikoislaboratoriohoitaja

Erikoisröntgenhoitaja

Erikoissairaanhoitaja

Fysioterapeutti

Fysioterapeutti AMK

Geronomi AMK

Hammashoitaja

Hammashuoltaja

Jalkaterapeutti AMK

Jalkojenhoitaja

Kehitysvammaisten hoitaja

Kehitysvammaohjaaja

Kodinhoitaja

Kuntohoitaja

Kuntoutuksen ohjaaja AMK

Kätilö

Kätilö AMK

Laboratoriohoitaja

Lastenhoitaja

Lähihoitaja

Lääkintävahtimestari

Mielenterveyshoitaja

Mielisairaanhoitaja

Naprapaatti AMK

Osteopaatti AMK

Perushoitaja

Päivähoitaja

Röntgenhoitaja

Röntgenhoitaja AMK

Sairaanhoitaja

Sairaanhoitaja AMK

Sosiaalikasvattaja

Sosiaaliohjaaja

Sosionomi AMK

Suuhygienisti AMK

Terveydenhuollon kandidaatti

Terveydenhuollon maisteri

Terveydenhoitaja

Terveydenhoitaja AMK

Terveystieteiden kandidaatti

Terveystieteiden maisteri

Terveystieteiden lisensiaatti

Terveystieteiden tohtori

Toimintaterapeutti

Toimintaterapeutti AMK

Vajaamielishoitaja

Sosiaali- ja terveysalan YAMK

Ylempi hammashoitaja