HYVTES

8.3.2023

 

Jatkossa hyvinvointialueiden työ- ja virkasuhteissa sovellettavat ns. yleiset työsuhteen ehdot löytyvät hyvinvointialueiden yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta, HYVTES, joka on tullut voimaan 1.3.2023.

Sopimuksesta löytyvät esimerkiksi vuosilomaa, sairaslomaa ja perhevapaita koskevat määräykset, joista ei ole omia määräyksiä SOTE-sopimuksessa.  Hyvinvointialueiden työntekijöiden ja viranhaltijoiden palvelussuhteen ehdot löytyvät siis SOTE-sopimuksesta ja HYVTESistä, joita sovelletaan rinnakkain.

HYVTESin määräykset vastaavat aiemmin sovellettua KVTES-sopimusta.