Tilapäisen siirron kielto voimassa!

21.9.2022

Tehy ja SuPer ovat julistaneet 14.9. koko kuntasektoria koskevan tilapäisen siirron kiellon, joka on voimassa toistaiseksi. Kielto koskee kaikkia työsuhteisia tehyläisiä jotka työskentelevät SOTE-sopimuksen tai KVTES:n soveltamisalalla.

 

Tilapäisen siirron kiellon aikana työnantaja ei saa siirtää tehyläisiä omasta työtehtävästään tai omasta työskentelypaikastaan toiseen tehtävään tai toiseen työskentelypaikkaan. Siirtoa ei voi tehdä edes SOTE-sopimuksen /KVTES:n 1 luvun, 10§, 1 mom. perusteella.

 

Tilapäisen siirron kiellon aikana tehyläiset eivät kieltäydy työstä, vaan työskentelevät normaalisti omassa työskentelypaikassaa vahvistetun työvuoroluettelon mukaisesti. Jos työnantaja aikoo siirtää tehyläisen töihin toiseen yksikköön tai toisiin työtehtäviin, hän kieltäytyy siitä liiton asettamaan työtaisteluun vedoten. 

 

Ota yhteyttä luottamusmieheen tai Tehyn asiointipalveluun mikäli esihenkilö painostaa tai uhkailee esimerkiksi palkan maksamatta jättämisellä. 

 

Seuraa tehyn omaa viestintää Neuvottelukierros | Tehy