YLITYÖ- JA VUORONVAIHTOKIELTO 20.4.22 klo 6.00 alkaen

1.6.2022

Sote ry (Tehy ja SuPer) ovat tehneet muutoksen ylityö- ja vuoronvahtokieltoon. Tehyläiset voivat 1.6.-31.8.2022 halutessaan sopia vuoronvaihdoista ja ylimääräisen työn tekemisestä (esim. työvuoron jatkaminen, lisätyö, ylityö, jononpurku). Työnantajalla ei ole oikeutta määrätä vuoronvaihtoon tai ylitöihin.

 

Tehy ja SuPer ovat julistaneet ylityö- ja vuoronvaihtokiellon keskiviikosta 20.4.22 klo 6.00 alkaen, kielto on voimassa toistaiseksi ja se koskee kaikkia KVTES ja SOTE-sopimuksen piirissä olevia ammattiosaston työsuhteisia jäseniä. Kielto koskee myös työsopimussuhteisia esihenkilöitä, määräaikaisia työntekijöitä ja henkilöstönedustajia. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellossa ovat mukanan kaikki yksiköt.

 

Tehyn keskuslakkotoimikunnan päätöksen mukaisesti ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana tehdään töitä vain vahvistetun työvuoroluettelon mukaisesti. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana tehyläinen ei tee ylitöitä, ei vaihda tai muuta työvuoroa edes perustellusta syystä. Työnantaja kantaa vastuu asiakas- ja potilasturvallisuudesta työtaistelutilanteessa. 

 

Tehyn päätös ryhtyä tukitoimiin, kuten ylityö- ja vuoronvaihtokielto, on jäseniä sitova. Kuulumalla liittoon jäsen sitoutuu noudattamaan liiton tekemiä päätöksiä ja sen antamia ohjeita. Yksittäisen jäsenen tärkein velvollisuus päätöksen synnyttyä on noudattaa Tehyn ohjeita. 

 

Tehyn kärkitavoitteet kunta-alan työehtosopimusneuvottelussa on alan veto- ja pitovoiman turvaavat palkankorotukset. Lisäksi Tehy tavoittelee lukuisia parannuksia työehtoihin, joilla parannetaan tehyläisten työoloja ja palkkausta. 

SOTE ry (Tehy ja SuPer) esittää sote-alalle viiden vuoden pelastusohjelmaa, jolla peruspalkkatasoa nostettaisiin 3,6% vuosittain normaalien sopimuskorotusten lisäksi. SOTE ry vaatii, että Suomen hallitus sitoutuu tähän pelastusohjelmaan, jotta hoitoalan veto- ja pitovoima voidaan turvata. 

 

Seuraa www.tehy.fi/neuvottelukierros ja ammattiosaston omaa nettisivustoa, sekä ammattiosaston suljettua FB-ryhmää (Tehyn Ylä-Savon kunta-alan ao ry 555). Näistä kanavista saat ajakohtaista tietoa tehystä, neuvottelukierroksesta ja ammattiosaston toiminnasta.